Page 3 - EOE NEWSLETTER 8
P. 3

         ΔΑγαπητοί συνάδελφοι,
υο χρόνια πριν, όταν ανέλαβα την προεδρεία της Ε.Ο.Ε μαζί με το νέο διοικητικό συμβούλιο θέσαμε σαν στόχο να συνεχίσουμε τη μεγάλη
προσπάθεια, που είχε αρχίσει, για την εξωστρέφεια της εταιρείας και την εδραίωση της θέσης της, στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ουρολογική κοινότητα.
Η συμμετοχή της Ε.Ο.Ε, για πρώτη φορά, με δικές της συνεδρίες, στο 39ο Συνέδριο της Societe Internationale d’ Urologie (SIU) που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα, τον Οκτώβρη του 2019, στο 37ο World Congress of Endourology, στο 22ο Εuropean Society for Sexual Medicine, στο 1ο European Section of GenitoUrinary Reconstructive Surgeons (ESGURS) που διεξήχθη στην Αθήνα, η διοργάνωση του 1ου Διατμηματικού Πανελληνίου Συνεδρίου μας στην Καλαμάτα, τον Ιούνιο του 2019, η φιλοξενία στο εκπαιδευτικό μας κέντρο της επιστημονικής εκδήλωσης International Urology Symposium τον Οκτώβριο του 2019(IUM), η επιστημονική διασύνδεση(affiliation) με την Εuropean Society for Sexual Medicine, η στήριξη που παρείχε η Ε.Ο.Ε στις συμμετοχές συναδέλφων σε ευρωπαϊκές επιτροπές και όργανα, είναι μερικές από τις επιτυχίες του Δ.Σ για την επίτευξη του στόχου της εξωστρέφειας της Ε.Ο.Ε .
Επίσης το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε αποφάσισε και ολοκλήρωσε το Δεκέμβριο του 2020 μία ακόμα πρωτοποριακή ενέργεια, την αγορά των Laparoscopic training boxes, τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν στο εκπαιδευτικό μας κέντρο για να επιτευχθεί ο σκοπός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όλων των ουρολόγων με τις νέες τεχνολογίες.
Η τροποποίηση του καταστατικού της Ε.Ο.Ε, που προώθησε το Δ.Σ, περιέχει μεταξύ των άλλων μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές για την εκλογή του Δ.Σ , την δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον και ένα ακόμη δείγμα του εκσυγχρονισμού της Ε.Ο.Ε.
Αδιαμφισβήτητα, όμως, η πανδημία του κορονοϊού (COVID 19) ήταν το γεγονός του 2020 που όλοι θα θυμόμαστε! Το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε από το ξέσπασμα της πανδημίας στην Ελλάδα, τον Φεβρουάριο του 2020, μέχρι σήμερα επέδειξε κοινωνική υπευθυνότητα και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα στάθηκε με αφοσίωση και σεβασμό στους σκοπούς και τις αξίες του καταστατικού της εταιρείας.
EDITORIAL
Το Δ.Σ αντιλαμβανόμενο τη δυναμική της πανδημίας στην Ελλάδα, από το Μάρτιο του 2020 τροποποίησε το σύνολο του επιστημονικού και εκπαιδευτικού προγραμματισμού της εταιρείας. Με ομόφωνη απόφασή του, ακύρωσε το 25ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, το κορυφαίο γεγονός για την ειδικότητά μας, που θα διεξαγόταν στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2020. Παράλληλα υιοθέτησε νέα μοντέλα επικοινωνίας τόσο με τα μέλη του Δ.Σ, με τη διεξαγωγή των διοικητικών συμβουλίων και επιτροπών σε ψηφιακό περιβάλλον, όσο και με τα μέλη της ουρολογικής κοινότητας γενικότερα, με το HUA TV, με το Newsletter, με τη διεξαγωγή των διαδικτυακών μαθημάτων και σεμιναρίων , με τη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με τίτλο "Τρέχουσες Εξελίξεις στην Ουρολογία-Διαδικτυακές Διαλέξεις από την Παγκόσμια Ουρολογική Κοινότητα”, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2020 και το εκπαιδευτικό μάθημα του European School of Urology.
Η πρόκληση για την Ε.Ο.Ε, για το 2021, με δεδομένο το γεγονός της μείωσης των εσόδων της από τη μη διεξαγωγή των συνεδρίων και της γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα είναι να ανταπεξέλθει στις νέες επιστημονικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού (COVID 19) .
Πιστεύω ότι η Ε.Ο.Ε με την συνδρομή όλων των συναδέλφων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την διεύρυνση των ήδη σημαντικών συμμετοχών της στα όργανα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ουρολογικής κοινότητας, λειτουργώντας πάντα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, όπως ήδη πράττει στα 90 χρόνια της λειτουργίας της, τα οποία συμπληρώνει σε μερικές ημέρες, θα συνεχίσει να έχει μια δυναμική παρουσία στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ουρολογική κοινότητα!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Κ. Γκιάλας
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Ε
Tεύχος 08 | Νοέμβριος - Δεκέμβριος
   3
  2020
 

   1   2   3   4   5