Σας ενημερώνουμε ότι αφήνετε αυτόν τον ιστότοπο και είστε έτοιμοι να μεταβείτε σε έναν ιστότοπο ο οποίος δεν ελέγχεται από την ΕΟΕ. Η ΕΟΕ δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια της πληροφορίας που περιέχεται σε ιστότοπους οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από αυτήν. Η ΕΟΕ δεν συστήνει και δεν ενθαρρύνει το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων. Η χρήση άλλων ιστότοπων αποτελεί δική σας ευθύνη και υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστότοπων.

 Συνέχεια