Page 24 - EOE_Newsletter_13
P. 24

  E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
   [Part 2]
AΦΙΈΡΩΜΑ
Για πολλούς νέους συναδέλφους που τελειώνουν την ειδικότητα, η εξειδί- κευση μέσω των fellowships αποτε- λεί κοινό στόχο αλλά και αντικείμενο προβληματισμού ως προς την επιλο- γή του νοσοκομείου και του πεδίου εξειδίκευσης. Η ΕΌΕ αφουγκραζό- μενη την αγωνία του νέου Ελληνα ουρολόγου, θέλει να συνδράμει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε αυτήν την προσπάθεια, μελετώντας δράσεις και προγράμματα προς αυ- τήν την κατεύθυνση. Ετσι λοιπόν, το παρόν και το επόμενο τεύχος του e-Newsletter είναι αφιερωμένο στα fellowships. Aπευθύνθηκαμε σε συ- ναδέλφους, που έχουν ήδη ολοκλη- ρώσει την μετεκπαίδευσή τους, για να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους αυτή, δίνοντας έτσι μια σαφή και πρακτική εικόνα της διαδικασίας επιλογής του αντικειμένου εξειδίκευ- σης, του νοσοκομείου που επέλεξαν, των δυσκολιών που αντιμετώπισαν, του εκπαιδευτικού Προγράμματος που παρακολούθησαν, καθώς και το πως συνέβαλε η εξειδίκευση τους στην μετέπειτα επαγγελματική τους καθημερινότητα. Πιστεύουμε ότι η ανάγνωση των εμπειριών τους θα φα- νεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτούς που έχουν ανάλογους προβληματισμούς.
  


   22   23   24   25   26