Page 52 - NEWSLETTER_22
P. 52

 E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
    ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με μεγάλη χαρά και όρεξη αναλαμβάνουμε να θέσουμε και να πραγματοποιήσουμε νέους στόχους για την επικεί- μενη διετή θητεία μας ως διοικούσα επιτροπή του Τ.Ε.Ε.Ο. Στην πρώτη συνάντησή μας με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕ, καταστήσαμε σαφές ότι κύριο μέλημά μας είναι η βελτίωση τόσο της θεωρητικής όσο και πρακτικής μας εκπαίδευσης, ενώ η ίση και ευχερής πρόσβαση όλων των ειδικευομένων ουρολογίας πανελληνίως στα δρώμενα αποτελεί προτεραιότητά μας.
Καθώς η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εισέλθει δυ- ναμικά στην καθημερινότητα πολλών από εμάς έχοντας αντικαταστησει πολλές ανοιχτού τύπου επεμβάσεις, η ανάγκη για εκπαίδευση στη λαπαροσκόπηση καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία. Αφουγκραζόμενοι, λοιπόν, και το αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τους συμμετέχοντες στην 18η Εβδομάδα Ειδικευομένων 2023 στην Αθήνα, σχετικά με την εξάσκηση σε βασικές λαπαρο- σκοπικές δεξιότητες (E-BLUS), αποφασίσαμε να διοργα- νώσουμε κύκλους εκπαίδευσης E-BLUS στα γραφεία της ΕΟΕ. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια εκπαίδευσης τύπου E-BLUS στους πιστοποιημένους προ- σομοιωτές που διαθέτει η ΕΟΕ από έμπειρους εκπαιδευ- τές στην λαπαροσκοπική ουρολογία. Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος, το ΔΣ της ΕΟΕ προτίθεται να καλύψει τα έξοδα μιας διανυκτέρευσης για τους ειδικευόμενους που προέρχονται εκτός Αθηνών. Επιπροσθέτως, παρο- μοίως με ανωτέρω, πρόκειται να σχηματισθούν ομάδες εκμάθησης συγγραφής επιστημονικών άρθρων. Στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι η εκπαίδευση των νέων ειδικευομένων στις βασικές αρχές επιστημονικής συγγραφής και η ενθάρρυνσή τους για δημιουργία-δη- μοσίευση ενός δικού τους άρθρου. Επιπλέον, προτάθηκε η μείωση των εξόδων εγγραφής σε πανευρωπαϊκά και
Γκέκα Κριστιάνα
3ετής στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών
kristianagkeka@gmail.com
Παπαδημητρίου Ευαγγέλια
3ετής στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α “Γ. Γεννηματάς”
eva.papadi@gmail.com
Μανωλίτσης Ιωάννης
4ετής στη Β’ Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ “Σισμανόγλειο” Γ.Ν.
giannismanolit@gmail.com
πανελλήνια συνέδρια, ώστε περισσότεροι ειδικευόμενοι να έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτά. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, το πρώτο μας εγχείρημα είναι ότι εξασφαλίστηκε δωρεάν η εγγραφή των ειδικευομένων στο 3ο Διατμηματικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, 5-7 Οκτωβρίου 2023. Επίσης, έχει εξασφαλιστεί 50% έκπτωση επι της αρχικής τιμής εγγραφής για τους Έλληνες ειδικευόμενους στο Συνέδριο της International Neuro-Urology Society που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 8-10 Ιουνίου 2023. Πιστεύ- ουμε ότι με το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων, η ΕΟΕ θα καταφέρει να μας στηρίξει έτι περαιτέρω και σε πανευρωπαϊκάσυνέδρια. Τέλος,ένααποτακατ’επιλογήν εξάμηνα εκπαίδευσης στα πλαίσια της ειδικότητάς μας είναι η Παιδοουρολογία. Μέχρι πρότινος, οι περισσότεροι ειδικευόμενοι εκτός Αθηνών δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη υποειδικότητα, λόγω απουσίας παιδοουρολογικών - παιδοχειρουργικών κλινικών στην περιφέρεια. Για το λόγο αυτό, πλέον η ΕΟΕ δίνει την δυνατότητα σε όσους/ες ειδικευόμενους/ ες ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν τρίμηνο αντί εξαμήνου εκπαίδευσης στην Παιδοουρολογία στο νο- σοκομείο «Η Αγία Σοφία» με τα έξοδα παραμονής τους στην Αθήνα καλυμμένα απο την εταιρεία.
Καθώς πρόκειται για την πρώτη μας δράση ως Διοικούσα Επιτροπή, ο μεγάλος αριθμός μελών που ήδη εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στα σεμινάρια Ε-ΒLUS μας τροφοδοτεί με ακόμη μεγαλύτερη όρεξη και ενέργεια για την πραγμάτωση τόσο του συγκεκριμένου, όσο των υπολοίπων αλλά και μελλοντικών στόχων. Μένοντας στη διάθεσή των ειδικευόμενων ουρολογίας, αναμένουμε οποιαδήποτε νέα πρόταση ή αίτημά σας προς εμάς στα social media (σελίδα Facebook: HUA residents) ή στο email: residents@huanet.gr
        52
 ΤΜΗΜΑ ΈΛΛΗΝΩΝ ΈΙΔΙΚΈΥΟΜΈΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ (Τ.Έ.Έ.Ο)
  Π
α
ι
-
λ
α
ρ
α
ό
τ
η
χ
ρ
ή
Σ
σ
ε
ι
ς


   50   51   52   53   54