Page 49 - EOE_Newsletter_14
P. 49

   ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΈΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
                                                       Tεύχος 14 | Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021
 διοργάνωση εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο, που στοχεύουν στην εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες κινδύνου ΠΚ, τα οφέλη του προ-συμπτωματικού ελέγχου και τις επιλογές θεραπείας και να ενθαρρύνουν τους άνδρες να κάνουν τακτικές εξετάσεις για να βελτιώσουν την πιθανότητα έγκαιρης διάγνωσής της. Νοσοκομεία, θεραπευτήρια, πανεπιστήμια, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ποικίλοι θεσμικοί φορείς ακόμη και χώροι εργασίας παρέχουν πληροφορίες, υπενθυμίσεις, διενεργούν εράνους και εκστρατείες χρηματοδότησης της έρευνας για τον καρκίνο του προστάτη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η στατιστική πραγματικότητα: περίπου 1 στους 9 άνδρες θα διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του και 1 στους 41 θα πεθάνει από την νόσο. Το "Movember" (2004, Movember Foundation) είναι μια άλλη εκστρατεία ενημέρωσης όπου, κατά τον μήνα Νοέμβριο οι άντρες «καλλιεργούν μουστάκι» ως μέσον πρόκλησης του ενδιαφέροντος του κοινού και μετάδοσης μηνυμάτων που στοχεύουν στην βελτίωση της υγείας των ανδρών, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης για πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.
Ποια είναι όμως η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών αυτών; Τα αποτελέσματα πολυκεντρικής μελέτης (ΕΕ-ΗΠΑ) δείχνουν ότι η ευαισθητοποίηση στο θέμα του ΠΚ μεταξύ των ανδρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής και των συντρόφων τους, είναι γενικά ικανοποιητική και φαίνεται ότι βαίνει βελτιούμενη με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, υπάρχουν τομείς προβληματισμού κυρίως όσον αφορά διαφορές στις μεθόδους προ-συμπτωματικού ελέγχου που ενώ, ανάλογες μελέτες σε αναπτυσσόμενες χώρες διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα ευαισθητοποίησης και γνώσης. Πρόσφατη μελέτη χρησιμοποίησε το Google Trends (τάση αναζήτησης δεδομένων) για τον υπολογισμό του σχετικού όγκου αναζήτησης (RSV) για τον «καρκίνο του μαστού» και τον «καρκίνο του προστάτη», κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων μηνών ενημέρωσης των πολιτών, BCAM (Breast Cancer Awareness Month) και PCAM αντίστοιχα.
Τόσο ο συνολικός όγκος αναζήτησης Google (RSV) όσο και το ενδιαφέρον για τον καρκίνο του μαστού στο Twitter ήταν και τα δύο σημαντικά μεγαλύτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα για τον προστατικό καρκίνο, καθώς στο Twitter παρατηρήθηκε μικρή αύξηση των tweets κατά τη διάρκεια του μήνα PCAM και οι όροι αναζήτησης του Google Trends που σχετίζονται με το PCAM ήταν λιγότεροι από το BCAM σε κάθε σύγκριση και σε οποιοδήποτε έτος κατά την χρονική περίοδο της μελέτης. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η αποτελεσματικότητα του PCAM ως προς την ικανότητα ευαισθητοποίησης και πρόκλησης του δημόσιου ενδιαφέροντος σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη μέσω του διαδικτύου, είναι σημαντικά μικρότερη της αντίστοιχης του BCAM.
Τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την συμμόρφωση με τα μηνύματα των πρωτοβουλιών ενημέρωσης (εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου για ΚΠ) αποτελούν: 1) χαμηλή αυτοεκτίμηση κινδύνου ανάπτυξης ΚΠ με αποτέλεσμα πολλοί άνδρες να υποεκτιμούν τον κίνδυνο να διαγνωστούν με ΚΠ στηριζόμενοι κυρίως στην της απουσία συμπτωμάτων αρχικά, 2) φόβος θετικής διάγνωσης, πεποιθήσεις και πολιτισμικά εμπόδια στις μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου και κυρίως της δακτυλικής εξέτασης του προστάτη που θεωρείται ντροπιαστική, επώδυνες και άβολη αλλά και «μοιρολατρική» στάση απέναντι στον προσυμπτωματικό έλεγχο όπως «αν πρόκειται να πάθω καρκίνο του προστάτη, θα το πάθω», 3) κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες: Η συμπεριφορά αναζήτησης προληπτικών υπηρεσιών υγείας συνδέεται με οικονομικούς παράγοντες/φραγμούς (μηνιαίο εισόδημα, ύπαρξη ή οχι ασφάλισης υγείας) καθώς, ανδρες με μεγαλύτερο εισόδημα ενδιαφέρονται περισσότερο σε σχέση με αυτούς με χαμηλότερες απολαβές. Επιπλέον, άγαμοι και διαζευγμένοι άνδρες φαίνεται ότι είναι λιγότερο ενημερωμένοι για τις μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου ενώ, οι φίλοι ανδρών που διαγνώσθηκαν με καρκίνο προστάτη, εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για ενημέρωση και προληπτική δράση, 4) το επίπεδο εκπαίδευσης συσχετίζεται σε μεγάλο
49
    47   48   49   50   51