Page 50 - EOE_Newsletter_14
P. 50

   ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΈΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
                                                        E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
 50
βαθμό και άτομα υψηλότερης μόρφωσης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες πρόσβασης, αποδοχής και συμμόρφωσης στα μηνύματα αγωγής υγείας, 5) η ηλικία καθώς, νεότεροι ενήλικες άνδρες (<45 ετών) εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης γιά τον καρκίνο του προστάτη και τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου και είναι γενικά πιο πρόθυμοι να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο, 6) το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου προστάτη συνδέεται με καλύτερη επίγνωση της νόσου και άνδρες με τέτοιο ιστορικό γνωρίζουν ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου και σε υψηλότερα ποσοστά υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους, 7) το «αρσενικό» στερεότυπο (στωική, σιωπηλή ανοχή, πεποίθηση οτι η αναζήτηση βοήθειας δεν συνάδει με τον ανδρισμό και ότι οι άνδρες που ενδιαφέρονται και προάγουν την ατομική υγεία, είναι αδύναμοι) φαίνεται ότι επηρεάζει την συμπεριφορά προληπτικού ελέγχου παθολογικών καταστάσεων με συνέπεια, σε άνδρες που αρέσκονται να φαίνονται «σκληροί» όσον αφορά την υγεία τους, σε υψηλότερο ποσοστό εμφανίζονται παθολογικές καταστάσεις προχωρημένου σταδίου, 8) συμπεριφορά αναζήτησης υπηρεσιών υγείας: ανδρες που λαμβάνουν τακτικές υπηρεσίες υγείας από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και ευαισθητοποίηση στο θέμα του ΚΠ, 9) σχετικά μειωμένη προβολή του καρκίνου προστάτη από τα ΜΜΕ σε σύγκριση με άλλες μορφές καρκίνου και ειδικότερα τον καρκίνο μαστού. Πολλές υποθέσεις προσπαθούν να εξηγήσουν το δεδομένο αυτό, κύριες μεταξύ των οποίων είναι διαφορές στις αντιλήψεις περί υγείας μεταξύ των δύο φύλων, έλλειψη τυποποίησης και ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των διάφορων πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για τον ΚΠ με συνέπεια πολυδιάσπαση των χρηματοδοτικών δαπανών (διαφορετικοί πόροι διατίθενται για τον PCAM και το Movember) και τελικά, ανεπαρκή οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων αυτών, σε σύγκριση με μία μόνο πρωτοβουλία στην οποία θα μπορούσαν να χορηγηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.
Εν κατακλείδι, παρά τις διαρκείς προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον καρκίνο
του προστάτη παγκοσμίως και τις προόδους στον προ-συμπτωματικό έλεγχο της νόσου, φαίνεται ότι το τελικό αποτέλεσμα (σχετικά ανεπαρκής ευαισθητοποίηση του κοινού) δεν εκπληρώνει ικανοποιητικά τους στόχους που έχουν τεθεί. Το γεγονός αυτό αποτελεί τομέα προβληματισμού των εμπλεκόμενων φορέων και υποδηλώνει ότι υπάρχει ανοικτό πεδίο επιπρόσθετων δράσεων προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη ενημέρωση των ανδρών και των συντρόφων τους σχετικά με τον ΚΠ και γεφύρωση του υφιστάμενου χάσματος ευαισθητοποίησης μεταξύ της νόσου αυτής και άλλων μορφών καρκίνου. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω βελτίωση και εντατικοποίηση των προσπαθειών κοινωνικής ευαισθητοποίησης (εκστρατεί ες ενημέρωσης του κοινού), καταπολέμηση «τοξικών» πεποιθήσεων (π.χ. ασύμβατο μεταξύ ανδρισμού και δακτυλικής εξέτασης προστάτη) που αποθαρρύνουν συμπεριφορά αναζήτησης υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και δραστική αντιμετώπιση οικονομικών φραγμών (χρηματοδότηση) για την διεξαγωγή των δράσεων αυτών και την υλοποίηση του προ-συμπτωματικού ελέγχου («περισσότεροι οικονομικοί πόροι για να είναι αποτελεσματικά τα μηνύματα»). Αναγκαίο πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η εκπόνηση ευρείας κλίμακας μελέτης καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάμενης αποτελεσματικότητας των προσπαθειών ευαισθητοποίησης του κοινού σήμερα (σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο), και με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν να τεθούν οι βάσεις για την δημιουργία καινοτόμων και κατάλληλα στοχευμένων δράσεων αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των πολιτών για τον καρκίνο του προστάτη.
 Π
α
ι
-
λ
α
ρ
α
ό
τ
η
χ
ρ
ή
Σ
σ
ε
ι
ς


   48   49   50   51   52