Page 44 - EOE - NEWSLETTER 11
P. 44

 E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
 Η ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ COVID-19:
ΜΙΆ ΆΠΟΤΙΜΗΣΗ ΆΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΆ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
Γράφει ο Κοτρονόπουλος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ουρολογίας
Α' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ ΓΝΑ «Λαϊκό»
  ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
  Κοτρονόπουλος Γεώργιος Μοσχοτζόπουλος Δημήτριος Τζελβές Λάζαρος
 Παρόλο που η ανακάλυψη του εμβολίου και ο εν εξελίξει εμβολιασμός του πληθυσμού με ρα- γδαίους ρυθμούς παγκοσμίως καταδεικνύουν
την αρχή του τέλους για την πανδημία του κορω- νοϊού COVID-19, η ιατρική κοινότητα, με πρωταγω- νιστικό ρόλο στην πανδημία αυτή, ήταν εκείνη που επηρεάστηκε –και εξακολουθεί να επηρεάζεται- στο μέγιστο βαθμό. Τα νοσοκομεία, σε εθνικό και παγκό- σμιο επίπεδο, μετατράπηκαν σε «νοσοκομεία μίας νόσου», με αποτέλεσμα όλες οι λοιπές παθήσεις, ευ- λόγως, να παραγκωνίζονται, στο βωμό της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε με- γάλες αλλαγές την ουρολογική πραγματικότητα, κα- θότι αντιμετωπίζονταν μόνο τα εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά, παρουσιάστηκε μείωση των ουρολο- γικών επεμβάσεων και των χειρουργικών αιθουσών παγκοσμίως, τμήματα συμπτύχθηκαν, νοσηλευόμενα ουρολογικά περιστατικά μειώθηκαν και πληθώρα συνεδρίων ακυρώθηκαν. Επιπλέον, μεταβλήθηκε ο αριθμός και η ποιότητα των εργασιών που εκπονή- θηκαν, με αποτέλεσμα πολλές εργασίες και έρευνες να στοχεύουν στην παράταση της θεραπείας των πε- ριστατικών, μέχρι τη χειρουργική αντιμετώπιση και τη διαλογή των περιστατικών. ,
Τα ως άνω επηρέασαν σημαντικά και τους ειδικευ- όμενους ουρολόγους, το μέλλον της ουρολογικής κοινότητας. Η μείωση των περιστατικών και των χει- ρουργικών αιθουσών οδήγησαν στη μεταβολή της καμπύλης εκμάθησης και την αδυναμία ανάπτυξης χειρουργικών ικανοτήτων από αυτούς. Επιπρόσθετα, σοβαρό πλήγμα υπέστη η εκπαιδευτική και ακαδημα- ϊκή πλευρά της ουρολογικής ειδικότητας, λόγω της
μη δυνατότητας διεξαγωγής διά ζώσης συνεδρίων. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι, με αρωγό τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες του διαδικτύου, ο ακαδημαϊκός ουρολογικός διάλογος προήχθη μέσα από τηλε-συνέδρια και εξ αποστάσεως σεμινάρια, τα οποία αποτέλεσαν σημαντική πηγή ανταλλαγής από- ψεων, μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών. ,
Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε προσπάθεια καταγραφής και αποτύπωσης των συνεπειών της πανδημίας στους ειδικευόμενους ουρολόγους στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτημα- τολογίου, το οποίο αποτελείτο από δέκα ερωτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο ανταποκρίθηκαν είκοσι τρεις (23) ειδικευόμενοι, από τους οποίους οκτώ (8) διανύ- ουν το τελευταίο έτος της ειδικότητας, δύο (2) το 3ο έτος, επτά (7) το 2ο και έξι (6) το 1ο έτος.
Σε σχετική ερώτηση, το 52,2% των ειδικευόμενων απάντησε ότι η ειδικότητα της ουρολογίας έχει επη- ρεαστεί πάρα πολύ από τον COVID-19 και το υπόλοι- πο 47,8% ότι επηρεάστηκε πολύ. Το γεγονός ότι το σύνολο των ερωτηθέντων ειδικευόμενων ουρολόγων θεωρεί ότι ο COVID-19 έχει επηρεαστεί από τη παν- δημία, είτε πολύ, είτε πάρα πολύ, αποτελεί ένδειξη ότι θα απαιτηθεί χρόνος και ότι θα πρέπει να πραγ- ματοποιηθούν σημαντικά βήματα, προκειμένου να επανέλθει η ειδικότητα στη πρότερή της κατάσταση ή, ακόμα και να βελτιωθεί η εκπαίδευση των ειδικευό- μενων ουρολόγων στην Ελλάδα. Η ως άνω διαπίστω- ση έχει ουσιώδη σημασία και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθότι, εάν δεν βελτιωθεί η επικρα- τούσα στην ειδικότητα κατάσταση, δεν είναι καθό- λου απίθανο ένα επερχόμενο «brain drain», ενόψει
 44
 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΎΟΜΕΝΩΝ ΟΎΡΟΛΟΓΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)
  


   42   43   44   45   46