Page 49 - EOE newsletter-12
P. 49

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ
της λειτουργικής Ουρολογίας η συζήτηση των συμπτωμάτων τους ασθενούς και η διαφορική διάγνωση της διαταραχής αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης. Στο πρακτικό πεδίο συμμετείχα σε χειρουργεία αντιμετώπισης γυναικείας και ανδρικής ακράτειας καθώς και της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη με την τεχνική HoLEP εκπυρήνισης του προστάτη.
4. Αντικειμενικές δυσκολίες που
αντιμετωπίσατε.
Η εξοικείωση με ένα νέο περιβάλλον εργασίας σε μια άλλη χώρα περικλείει αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες. Σημαντικότερη εξ αυτών ήταν ο γλωσσολογικός φραγμός καθώς δεν ήμουν σε θέση να κατανοώ διαλόγους τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και εκτός αυτού. Ευτυχώς το προσωπικό του νοσοκομείου έχει μεγάλη εμπειρία με διεθνείς εκπαιδευόμενους, ήταν όλοι τους πρόθυμοι να μου εξηγήσουν την καθημερινή ρουτίνα της δουλειάς και τα βήματα που έπρεπε να ακολουθώ ώστε να γίνω γρήγορα αποδοτικός. Επιπρόσθετα, η προσαρμογή σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ωράριο εργασίας, σε συνδυασμό με την παράλληλη ενασχόληση μου με ερευνητικής φύσεως προγράμματα, μου άφηνε ελάχιστο ελεύθερο προσωπικό χρόνο.
5. Είστε ευχαριστημένος για την επιλογή σας /θα το συστήνατε?
Πιστεύω ότι η επιλογή του κέντρου ήταν σωστή και νιώθω απόλυτα ευχαριστημένος από την εκπαίδευση που έλαβα. Συνεπώς θα το σύστηνα ανεπιφύλακτα σε κάθε νέο συνάδελφο που θα ήθελε να έχει μία αντίστοιχη εμπειρία.
6. Βρίσκει εφαρμογή το αντικείμενο εξειδίκευσης στην καθημερινή σας κλινική πρακτική?
Η επιστημονική γνώση και κατάρτιση που αποκτούνται σε ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό όπλο στην φαρέτρα ενός νέου Ουρολόγου για την επαγγελματική του πορεία και προσωπικά τα αξιοποιώ καθημερινά στην αντιμετώπιση των ασθενών μου. Οι χειρουργικές εμπειρίες και δεξιότητες που απέκτησα μου επιτρέπουν πλέον να εφαρμόζω πρωτοποριακές, για τα δεδομένα της Ελλάδας, μεθόδους, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ειδικότητας της Ουρολογίας στην Ελλάδα.
2. Ποια στοιχεία γενικότερης λειτουργίας του κέντρου που επισκεφθήκατε πιστεύετε ότι θα έπρεπε να εφαρμοσθούν στο ελληνικό σύστημα υγείας?
Το στοιχείο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν η μεθοδικότητα των ανθρώπων που εργάζονταν στο νοσοκομείο· υπήρχε σαφής καταμερισμός καθηκόντων και συνέπεια στην άσκησή τους από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Συνεπώς η λειτουργία του κέντρου ήταν ιδιαίτερα αποδοτική εξυπηρετώντας μεγάλο όγκο ασθενών. Ένα άλλο στοιχείο που πιστεύω θα βοηθούσε αν εφαρμοζόταν στο ελληνικό σύστημα είναι η ψηφιοποίηση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Το ιστορικό, οι εξετάσεις (αιματολογικές, απεικονιστικές, ιστολογικές),
οι σημειώσεις από την κλινική εξέταση των ιατρών της εκάστοτε ειδικότητας, τα πρακτικά χειρουργείων κα καταχωρημένα σε ένα σύστημα προσβάσιμο από όλους τους θεράποντες ιατρούς γεγονός που συνεπαγόταν σημαντική εξοικονόμηση πολύτιμου ιατρικού χρόνου καθώς και αποτελεσματικότερη και ολιστικότερη αντιμετώπιση των ασθενών.
2. Ποιες συμβουλές θα δίνατε στους νεώτερους συναδέλφους για την επιλογή μετεκπαίδευσης? Όπως ανέφερα και παραπάνω η επιλογή
του κατάλληλου κέντρου για μετεκπαίδευση αποτελεί μια περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται
για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό θα πρέπει
να ερευνήσουν προσεκτικά τις επιλογές τους πριν προβούν σε αυτό το βήμα που πιθανώς
θα καθορίσει την μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα. Θα τους συμβούλευα η αναζήτηση του κέντρου να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της ειδικότητας ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και να μην προβούν σε βιαστικές επιλογές. Τέλος είναι σημαντικό να σταθμιστούν τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε συναδέλφου με τις ανάγκες και δυνατότητες του τόπου εργασίας που θα επιλέξει μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης.
Tεύχος 12 | Ιούλιος - Αύγουστος 2021
   49
 Π
α
ι
-
λ
α
ρ
α
ό
τ
η
χ
ρ
ή
Σ
σ
ε
ι
ς

   47   48   49   50   51