Page 16 - NEWSLETTER_15
P. 16

         E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
 ΤΑ ΝΈΑ ΤΗΣ Έ.Ο.Έ
16
FEBU DIPLOMA
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, με ιδιαίτερη περηφάνεια και χαρά, συγχαίρει τους 18 νέους Ουρολόγους-Μέλη μας, οι οποίοι πέτυχαν στην τελική Προφορική Εξέταση και απέκτησαν τον τίτλο Fellow of European Board of Urology (FEBU). Θυμίζουμε ότι η ΕΟΕ από το 2017 στηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή συναδέλφων στις εξετάσεις FEBU.
Ειδικότερα, θερμά συγχαρητήρια εκ μέρους όλων των συναδέλφων μελών μας
στην Κυρία και Κυρίους:
Παπακωνσταντίνου Άννα, Ζιούτο Κωνσταντίνο, Καλλίνικα Γεώργιο, Κατσιμαντά Αντώνιο, Κόλβατζη Μερκούριο, Κουκουρίκη Περικλή, Κωστακόπουλο Νικόλαο, Λαζάρου Λάζαρο, Μέμμο Δημήτριο, Μυκωνιάτη Ιωάννη, Μπαλαξή Παναγιώτη- Ραφαήλ, Ντασιώτη Παντελή, Παπανικολάου Δημήτριο,
Πέτσα Κωνσταντίνο, Σκούφια Σπυρίδωνα, Σπανό Νικόλαο, Τσαμπούκα Γεώργιο, Χριστοδουλίδη Ανδρέα.
EBU IN-SERVICE
Η ΕΟΕ θα στηρίξει και φέτος όσους ειδικευόμενους συμμετέχουν στην on line εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα 7-11/3/22.
 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΊΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΊΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΊΤΛΟΥ ΊΑΤΡΊΚΗΣ ΕΊΔΊΚΟΤΗΤΑΣ
Το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΕ, σε συνέχεια της από́ 07.09.2021/Αρ.Πρωτ.509 επιστολής μας προς το Υπουργείο Υγείας, απέστειλε εκ νέου την Επιστολή στο νέο Υπουργό, κ. Αθανάσιο Πλεύρη, ώστε να επιστήσει την προσοχή του Υπουργείου, αλλά και του ΚΕΣΥ, σε αυτό το πολύ́ σοβαρό́ -κατά́ την άποψη της ΕΟΕ- ζήτημα, το οποίο έχει αναστατώσει τις Ιατρικές Σχολές της Περιφέρειας. Η ΕΟΕ με αυτές τις παρεμβάσεις έχει σκοπό
να τονίσει την έντονη αντίρρησή της στο νέο σύστημα εξετάσεων που έχει ως αποτέλεσμα
να υποβαθμίσει το εκπαιδευτικό έργο των Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Κλινικών. Η υιοθέτηση του παρόντος συστήματος είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει αντικίνητρο να επιλέξει ένας νέος Συνάδελφος κάποια Περιφερειακή Πανεπιστημιακή Κλινική για την πραγματοποίηση
του χρόνου εκπαίδευσης στην Ειδικότητά μας. Αυτό θα διογκώσει το ήδη υπάρχον θέμα στελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες Πανεπιστημιακές Κλινικές της Περιφέρειας. Επιπλέον, κοιτώντας
στο μέλλον, θα πρέπει να αναλογιστούμε και τις συνέπειες γενικότερα στις Ιατρικές Σχολές της Περιφέρειας.
Πέραν των παραπάνω ζητημάτων, η αλλαγή́
του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων για
την απόκτηση του τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας δημιουργεί και πρακτικά́ ζητήματα στους νέους συναδέλφους. Σύμφωνα με τη διαδικασία των εξετάσεων, οι ειδικευόμενοι Συνάδελφοι της ειδικότητός μας που ειδικεύονται σε Περιφερειακή́ Ουρολογική́ Κλινική́ & πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει να διαμείνουν ένα τετραήμερο στην Αθήνα ή, αντίστοιχα, ένα διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Είναι προφανές ότι
αυτό́ δημιουργεί προσκόμματα, τόσο στην εργασία τους, όσο και στο θέμα των εξόδων μετάβασης και διαμονής στα δύο Αστικά́ Κέντρα, όταν, μάλιστα, η προβλεπόμενη αποζημίωση είναι σχετικά́ πενιχρή́ και δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος συμμετοχής που επιβαρύνει τους Ειδικευόμενους. Η ΕΟΕ θα επιμείνει και θα προσπαθήσει να ενημερώσει όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να επανεξεταστεί το συντομότερο το σύστημα Εξετάσεων και να τροποποιηθεί αναλόγως.
Διαβάστε ΕΔΏ την επιστολή
    
   14   15   16   17   18