Page 26 - EOE - NEWSLETTER 11
P. 26

 E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
 THE REZUM SERVICE IN FIFE
Με βάση την εμπειρία μου πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών είχαν έντονα (bothersome) ερεθιστικά συ- μπτώματα για διάστημα μεγαλύτερο των 3-4 εβδο- μάδων. Δε μπορώ να θυμηθώ περισσότερες από 2-3 περιπτώσεις. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε κάποιο κοινό χαρακτηριστικό στο ιστορικό ή τη συμπτωματολο- γία αυτών των ασθενών που οδήγησε στην εμφάνι- ση ερεθιστικών συμπτωμάτων. Στους νεαρότερους σε ηλικία ασθενείς (<50χρ.) απαιτείται γενικά μεγα- λύτερη προσοχή θα έλεγα, ενώ, όπως αναφέρθηκε πριν, σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την αιτία των συμπτωμάτων θα συνιστούσα ουροδυναμικό έλεγχο.
Σε περίπτωση μετεγχειρητικών ερεθιστικών συ- μπτωμάτων συστήνω mirabegron και ασκήσεις πυ- ελικού εδάφους για τρεις μήνες, και επανέλεγχο στο ιατρείο.
Είναι εύκολη η post rezum redo surgery;
Με βάσει τη δική μου προσέγγιση όπου συστήνω green light μετά από Rezum, και με δεδομένη τη συρρίκνωση/ ίνωση που παρατηρείται στον προ- στάτη μετά από θεραπεία με Rezum, δε θα έλεγα ότι ένα redo είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Παρόλα αυτά ελπίζω να μην εμπλουτίσω την εμπειρία μου στα post-Rezum green lights στο μέλλον.
Ποια βηματα πρέπει να ακολουθησει κάποιος για να αρχίσει να εφαρμόζει την τεχνικη κατά τη γνώμη σου;
Προσωπικά, αλλά και γενικότερα εμείς ως τμήμα, πι- στεύουμε ακράδαντα στην εκπαίδευση με εξομοιω- τές πριν την κλινική πράξη.
Καταρχήν, η κατασκευάστρια εταιρία θέτει ως απα- ραίτητη προϋπόθεση στους χειρουργούς την παρα- κολούθηση του εκπαιδευτικού hands on masterclass course.
Κατα δεύτερο, εμείς στο Fife με τους εξομοιωτές που διαθέτουμε στα χειρουργεια, εξασφαλίζουμε στους ειδικευόμενους μια πρώτη επαφή με την τεχνολογία όπως και την εκπαίδευση τους με κάποια tips and tricks.
Πιστεύω ότι μετά από περίπου 20-25 περιστατικά μπορείς να έχεις μια άνεση με το Rezum.
Ποια η χειρότερη επιπλοκη που σου έχει τύχει;
Επίμονα ερεθιστικά συμπτώματα άνω των τριών μη- νών μετά το χειρουργείο, ακόμα και μετά από αγωγή από του στόματος. Σ’αυτήν την περίπτωση πιστεύω ότι αυτό που βοηθάει είναι η πολύ καλή επικοινω- νία με τον ασθενή τόσο προ- όσο και μετεγχειρητι- κά. Από χειρουργική άποψη η τεχνολογία δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Εκείνο που πρέπει να καταλά- βει ο ασθενής, και στο οποίο επιμένουμε ιδιαίτερα, είναι πως επιζητούμε τη θεραπεία των συμπτωμά- των του με διατήρηση της σεξουλικής λειτουργίας. Αυτή η σκέψη τον βοηθάει να αντιμετωπίζει πιθανές επιπλοκές με μεγαλύτερη ψυχραιμία και υπομονή.
               26
REFERENCES
 ΑΡΘΡΟ
 Π
α
ι
-
λ
α
ρ
α
ό
τ
η
χ
ρ
ή
Σ
σ
ε
ι
ς
   24   25   26   27   28