Page 31 - EOE newsletter-12
P. 31

  Tεύχος 12 | Ιούλιος - Αύγουστος 2021
 ΑΡΘΡΟ
Ο ΔΊΑΔΊΚΤΥΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ (E-INFORMED) ΑΣΘΕΝΗΣ:
ΟΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (EAU) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο το πρωτότυπο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο European Urology Today (σελίδα 23 του τεύχους)
Συγγραφική Ομάδα:
Γ. Αλιβιζάτος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΕ
Καθ. Α. Σκολαρίκος
Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων ΕΟΕ
Μ. Καραβιτάκης
Ειδ. Γραμματέας ΔΣ της ΕΟΕ, Member EAU Patient Information Working Group
  Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ενός αρρώστου αποτελεί κύριο πυλώνα της βιοηθι- κής και τη βάση για την συναίνεση του ασθενούς κατόπιν ειλικρινούς ενημέρωσής του. Η αυτονο- μία του ασθενούς καθορίζει και την ικανότητα του να ενεργεί με κατανόηση και προσδιορίζεται από την επιθυμία του αρρώστου για ενημέρωση και συμμετοχή στην λήψη ιατρικών αποφάσεων. Πα- ραδοσιακά, οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου αποτελούσαν την κύρια πηγή ενημέρωσης και κα- τανόησης των ασθενών σχετικά με όλες τις πτυχές της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης, της πρόγνωσης και των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών.
Το διαδίκτυο, από πολύ νωρίς στην εμφάνισή του, αποτέλεσε πηγή ιατρικών πληροφοριών για τον ασθενή με αποκορύφωμα τα τελευταία είκοσι χρόνια, όπου οι ασθενείς και το ευρύ κοινό έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστιο όγκο ιατρικών πληροφοριών, τις οποίες και συμβουλεύονται εξαι- ρετικά συχνά. Αυτή η ταχεία επέκταση της χρήσης του διαδικτύου και των ιατρικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία έχει χαρακτηριστεί ως «η επα- νάσταση του διαδικτυακά ενημερωμένου ασθε- νούς» (e-ασθενούς / the e-patient revolution).
Σήμερα, περισσότερο από το 80% των χρηστών του διαδικτύου αναζητούν πληροφορίες για την υγεία τους από το διαδίκτυο. Από παλαιότερες μελέτες
προκύπτει ότι από τις 278 εκατομμύρια αναζητή- σεις στο διαδίκτυο που διεξάγονται καθημερινά, σχεδόν 12,5 εκατομμύρια αφορούν ιατρικά θέματα. Υπάρχουν χιλιάδες ιατρικές ιστοσελίδες που δέχο- νται χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα ενώ είναι αξιο- σημείωτο ότι από τα εκατομμύρια των αναζητήσε- ων που διεξάγονται κατά μέσο όρο ετησίως στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Εθνικής Βιβλιοθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών (National Library of Medicine- pubmed), σχεδόν το ένα τρίτο γίνεται από το ευρύ κοινό και όχι από επαγγελματίες υγείας.
Είναι θεμιτή αυτή η αλλαγή του μοντέλου ενημέ- ρωσης των ασθενών; Από τα αποτελέσματα των μελετών στην διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι ασθενείς χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες μάλλον σωστά. Η πλειοψηφία των ασθενών ισχυρί- ζονται ότι οι πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδί- κτυο τους βοηθούν να λάβουν μια απόφαση σχετι- κά με τη θεραπεία τους και ενισχύει τη σχέση με τον γιατρό τους. Για τους ασθενείς, ο κύριος στόχος της αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι η επιβεβαίωση των πληροφοριών που έλαβαν από τον ιατρό τους και η αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών ώστε να απαντηθούν ορισμένα από τα ερωτήματα τους σχετικά με το πρόβλημά υγεί- ας που αντιμετωπίζουν. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πληροφορίες που αποκτούν οι ασθενείς στο διαδί- κτυο δεν φαίνεται να αυξάνουν το άγχος τους για το πρόβλημα της υγείας τους.
 31
   Π
α
ι
-
λ
α
ρ
α
ό
τ
η
χ
ρ
ή
Σ
σ
ε
ι
ς

   29   30   31   32   33