Page 32 - EOE newsletter-12
P. 32

 32
E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
Ο ΔΊΑΔΊΚΤΥΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ
  (E-INFORMED) ΑΣΘΕΝΗΣ
 Αντίθετα με τα παραπάνω, πολλοί γιατροί θεωρούν ότι το διαδίκτυο διαταράσσει την παραδοσιακή σχέση ιατρού-ασθενούς και κατ’ επέκταση θεωρούν ότι είναι χάσιμο χρόνου η οποιαδήποτε συζήτηση με τον ασθενή σχετικά με πληροφορίες που συλλέ- γονται από το διαδίκτυο. Επιπλέον, σημαντικό πο- σοστό ιατρών πιστεύουν ότι το διαδίκτυο τελικά παραπληροφορεί τους ασθενείς και τους οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις και απαιτήσεις σχετικά με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν.
Υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια σε αυτές τις ανη- συχίες. Η εξάπλωση του φαινόμενου της παραπλη- ροφόρησης που σχετίζεται με τα θέματα υγείας είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που χρήζει σοβαρής αξιο- λόγησης από την επιστημονική κοινότητα. Ζούμε σε μια εποχή που ορίζεται ως η «εποχή των ψευδών ει- δήσεων-fake news» στην οποία η παραπληροφόρη- ση που παράγεται σκόπιμα ή ακούσια εξαπλώνεται γρήγορα. Πιο εμφανής κατά τη διάρκεια της πανδη- μίας COVID -19 με τον όρο "infodemic", η διασπορά ακατάλληλων και προκατειλημμένων ιατρικών πλη- ροφοριών υγείας είναι ένα σημαντικό ζήτημα της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης που επηρεάζει αρνη- τικά τη σχέση ιατρού-ασθενούς.
Η ειδικότητά μας, η ουρολογία, δεν έχει μείνει ανε- πηρέαστη από το φαινόμενο αυτό. Οι Loeb και συν., εξέτασαν 150 βίντεο που εμφανίζονται στο youtube και αφορούσαν τον καρκίνο του προστάτη και πα- ρατήρησαν ότι το 80% εξ αυτών, οδηγούσαν σε παραπληροφόρηση και παρείχαν προκατειλημμέ- νες ιατρικές πληροφορίες. Είναι εντυπωσιακό ότι η συνολική εμβέλεια αυτών των video ήταν άνω των 6 εκατομμυρίων θεατών. Αξίζει να αναφερθεί ότι
υπάρχουν περισσότερα από 600.000 βίντεο σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη στο youtube. Ομοίως, όπως διαπίστωσε η ίδια ομάδα ερευνητών, μεγάλο μέρος των πληροφοριών για τον καρκίνο της ουρο- δόχου κύστης στο youtube είναι από μέτριας έως κακής ποιότητας. Οι Asafu-Adjei και συν., αξιολόγη- σαν την ποιότητα των διαδικτυακών πληροφοριών σχετικά με τις θεραπείες για τον καρκίνο του προ- στάτη και αναγνώρισαν ότι υπάρχουν σημαντικές ανακρίβειες και ελλιπείς πληροφορίες από ιστότο- πους (sites) ακαδημαϊκής και μη προέλευσης. Ποια θα πρέπει να είναι τελικά η στάση της επιστημονικής κοινότητας απέναντι στο κίνδυνο της διαδικτυακής παραπληροφόρησης σε θέματα υγείας; Αποτελεί λύση η αποτροπή των ασθενών από την αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας από τα μέσα κοινω- νικής δικτύωσης και το διαδίκτυο; Τα στοιχεία δεί- χνουν ότι η χρήση του διαδικτύου μπορεί να έχει μια ευεργετική επίδραση και τελικά να ωφελήσει τη σχέση γιατρού-ασθενούς και μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικό- τερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μια μελέτη έδειξε ότι σχεδόν το 90% των ογκολογικών ασθενών, θεωρούν ότι οι πληροφορίες που απέκτησαν στο διαδίκτυο σχετικά με τη νόσο τους, τους έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία τους και τους βοήθησαν να συμμετέχουν πιο ενεργά στις συνομιλίες με τον για- τρό τους. Επίσης, οι περισσότεροι ασθενείς θεωρούν ότι η αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών στο διαδί- κτυο δεν αποτελεί προσπάθεια αντικατάστασης του ιατρού τους, καθώς τις περισσότερες φορές γίνεται μετά από αρχική συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό.
Γίνεται λοιπόν όλο και πιο προφανές ότι το διαδίκτυο δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια αρνητική παρέμ- βαση στην παραδοσιακή σχέση γιατρού-ασθενούς και ότι η ιατρική κοινότητα θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους να επωφεληθεί από έναν καλύτερα εκπαι- δευμένο και ενημερωμένο πληθυσμό ασθενών. Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο βελτί- ωσης της αυτο-αποτελεσματικότητας και της συμπε- ριφοράς των ασθενών και η διαθεσιμότητα πληροφο- ριών σχετικά με την υγεία στο διαδίκτυο θα πρέπει να θεωρηθεί θετική εξέλιξη. Η πληροφορία θα πρέπει να θεωρείται για τους ασθενείς θεραπευτική όπως είναι τα φάρμακα ή μια χειρουργική επέμβαση.
Δυστυχώς όμως, αυτό που παρατηρούμε κυρίως τα τελευταία χρόνια και πολύ έντονα και στην χώρα μας
 ΑΡΘΡΟ
    30   31   32   33   34