Δ.Σ. Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Οργάνωση

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Ραβινέ 23, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 7223126, Fax: 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr, Website: www.huanet.gr


Διοικητικό Συμβούλιο (2015-2016)
Πρόεδρος: Φραγκίσκος Σοφράς
Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Πούλιας
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Αναγνώστου
Ταμίας: 
Γεώργιος Σταθούρος
Ειδικός Γραμματέας: Αθανάσιος Παπατσώρης
Σύμβουλοι:
Γεράσιμος Αλιβιζάτος
Ευάγγελος Σπυρόπουλος