Συνοπτικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό (Τελευταία ενημέρωση 11/10/2016)

ΠΕΜΠΤΗ • 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΩΡΑ Αμφιθέατρο ΔΕΛΦΟΙ Αίθουσα ΝΕΦΕΛΗ Αίθουσα ΝΑΥΣΙΚΑ Α Αίθουσα ΝΑΥΣΙΚΑ Β
ePosters Area
15:30-16:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1: Ανδρική ακράτεια • Κακώσεις ουροποιητικού • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική • Ουρογυναικολογία
(ΕΑ01-ΕΑ06)

VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1: Διάφορα
(VD01-VD07)

VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 2: Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία Ι
(VD08-VD13)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1: Ουρογεννητική Ογκολογία Ι
(AA001-AA016)
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1: Διάφορα
(AA131-AA142)

16:30-17:30
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.ΝΟ.ΓΟ.
~ 16:30-18:00 ~
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ:
Καρκίνος του προστάτη

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΕ
(Αρχική)

  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΕΟ
(Αρχική)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: Διάφορα
(AA017-AA033)

   

 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2: Ουρογεννητική Ογκολογία Ι
(AA143-AA154)

17:30-18:30
STATE OF THE ART LECTURES
 18:30-19:00  Διάλειμμα καφέ
19:00-20:30
~ 19:00-20:00 ~
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
Οργάνωση: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

S.E.G.U.R. SESSION
     
 20:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ        

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΩΡΑ Αμφιθέατρο ΔΕΛΦΟΙ Αίθουσα ΝΕΦΕΛΗ Αίθουσα ΝΑΥΣΙΚΑ Α Αίθουσα ΝΑΥΣΙΚΑ Β
ePosters Area
08:00-09:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1: Χειρουργική Ανδρολογία
VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 3: Νευροουρολογία – Ουροδυναμική • Ουρογυναικολογία
(VD14-VD19)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2: Ουρογεννητική Ογκολογία Ι
(EA07-EA14)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3: Λιθίαση ουροποιητικού – Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού
(AA034-AA048)
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3: Ανδρική ακράτεια • Ανδρολογία • Κακώσεις ουροποιητικού • Γηριατρική Ουρολογία
(AA155-AA166)
09:00-10:00 STATE OF THE ART LECTURES
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1: Μυστικά ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής νεφρού: Από τη λιθίαση στον καρκίνο
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4: Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία • Επιπλοκές ουρολογικών επεμβάσεων
(AA049-AA070)
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4: Νευροουρολογία – Ουροδυναμική • Ουρογυναικολογία • Παιδιατρική Ουρολογία
(AA167-AA179)
10:00-10:30 ΔΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Διαχείριση ασθενούς με προχωρημένο καρκίνο
του προστάτη


Ευγενική χορηγία της FERRING ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
10:30-11:00  Διάλειμμα καφέ
11:00-11:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Οργάνωση: IPSEN


 
   
11:30-12:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2: Ενεργός παρακολούθηση στην Ουρολογία ~ 12:00-12:30 ~
 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Οργάνωση: BRISTOL-MYERS SQUIBB
     
12:30-14:00
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

   
14:00-16:00
 Μεσημεριανή διακοπή ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Μελέτη καταγραφής
GR-HRPC registry

~ Συμμετοχή μόνο με πρόσκληση ~
Οργάνωση:Tμήμα Ουρογεννετικής Ογκολογίας ΕΟΕ

 
16:00-17:00 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3: Ανδρολογία • Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
(EA15-EA22)
 VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 4: Ουρογεννητική Ογκολογία Ι
(VD20-VD26)

VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 5: Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία ΙΙ
(VD27-VD32)
  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5: Ανδρική ακράτεια • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική • Ουρογυναικολογία • Παιδιατρική Ουρολογία
(AA071-AA086)
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5: Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία • Λιθίαση ουροποιητικού – Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού
(AA180-AA192) 
17:00-17:30
Διάλειμμα καφέ
17:30-19:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Σύγχρονοι προβληματισμοί για το φαρμακευτικό ευνουχισμό
Οργάνωση: RAFARM  
       
19:00 SOCIETIES LECTURES
       
19:00
 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΕ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΕΟ      
 
       

ΣΑΒΒΑΤΟ • 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

09:00-14:00 
Αρχαιρεσίες ΕΟΕ & ΤΕΕΟ
ΩΡΑ Αμφιθέατρο ΔΕΛΦΟΙ Αίθουσα ΝΕΦΕΛΗ Αίθουσα ΝΑΥΣΙΚΑ Α Αίθουσα ΝΑΥΣΙΚΑ Β
 Αίθουσα ΑΘΗΝΑ
ePosters Area
08:00-09:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2: Καθημερινές ουρολογικές πρακτικές
VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 6: Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία ΙΙΙ • Λιθίαση ουροποιητικού – Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού
(VD33-VD39)
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 4: Ουρογεννητική Ογκολογία ΙΙ
(EA25-EA32)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 6: Ανδρολογία
(AA087-AA102)

ESPU EDUCATIONAL COURSE09:00-10:00
ΕSU COURSE: Localized prostate cancer
 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. Παρουσιάσεις Ουρολογικών Κλινικών
10:00-10:30 Διάλειμμα καφέ
10:30-12:30
ESU COURSE: Localized prostate cancer
(continued)
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (συνέχεια)
ΙΙ. Υποστήριξη του νοσηλευτή
στην καθημερινή πρακτική – Ειδικά θέματα
ESPU EDUCATIONAL COURSE
(continued)

12:30-14:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Οργάνωση: ASTELLAS     

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

     
 14:00-15:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Οργάνωση: ASTELLAS
       
15:00-16:00 Μεσημεριανή διακοπή
16:00-17:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 5: Επανορθωτική Χειρουργική • Επιπλοκές ουρολογικών επεμβάσεων
(EA31-EA38)
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6: Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία Ι • Λιθίαση ουροποιητικού – Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού Ι
(EA39-EA44)


ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7: Καλοήθης υπερπλασία προστάτη
(AA103-AA115)


ESPU EDUCATIONAL COURSE
(continued)


17:00-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Καρκίνος προστάτη: Από τη θεωρία στην πράξη ~ 17:30-18:00 ~
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 7: Επανορθωτική Χειρουργική
(VD40-VD46)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 7: Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία ΙΙ
(EA45-EA52)

  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 6: Απεικονιστικές μέθοδοι στην Ουρολογία • Επανορθωτική Χειρουργική
(AA193-AA203)
18:00-18:30
Διάλειμμα καφέ
18:30-20:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Οργάνωση: JANSSEN CILAG
  ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 8: Απεικονιστικές μέθοδοι στην Ουρολογία • Εκπαίδευση στην Ουρολογία • Διάφορα
(EA53-EA59)

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 8: Ουρογεννητική Ογκολογία ΙΙ
(AA116-AA130)


  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7: Ουρογεννητική Ογκολογία ΙΙ
(AA204-AA215)
 

ΚΥΡΙΑΚΗ • 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΩΡΑ Αμφιθέατρο ΔΕΛΦΟΙ Αίθουσα ΝΕΦΕΛΗ Αίθουσα ΝΑΥΣΙΚΑ Α
08:00-09:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 9: Λιθίαση ουροποιητικού – Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού ΙΙ
(EA60-EA67)
 VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 8: Επιπλοκές ουρολογικών επεμβάσεων • Καλοήθης υπερπλασία προστάτη • Ουρογεννητική Ογκολογία ΙΙ
(VD47-VD53)
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 10: Ουρογεννητική Ογκολογία ΙΙΙ
(EA68-EA75)

09:00-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3: Εκπαίδευση στην Ουρολογία: Προκλήσεις και πρακτικές


10:30-11:00 Διάλειμμα καφέ
11:00-12:30
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡ.ΥΠΟ.


12:30 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ