Page 56 - EOE_Newsletter_13
P. 56

 E.O.E Newsletter | www.huanet.gr
  Στις περισσότερες μελέτες τα SFRs των fURS και PCNL (με τις παραλλαγές της) είναι σημαντικά υψηλότερα της SWL για λίθους του κάτω πόλου μεγέθους 1-2 εκ. (πίνακας 2) (15)
Τα ποσοστά ανάγκης επαναληπτικής επέμβασης ή επανεπέμβασης με διαφοροποίηση τεχνικής για λίθους κάτω πόλου 1-2εκ μεταξύ SWL και fURS/PCNL είναι 63.4% έναντι 2.2%/2.1% και 20.2% έναντι 8.8%/6.6% αντίστοιχα. (17) Χαρακτηριστικό είναι ότι ο μέσος αριθμός απαιτούμενων SWL συνεδριών για ένα καλό αποτέλεσμα είναι 2.8 (18). Ο μέσος χειρουργικός χρόνος για SWL, fURS και PCNL για την αντιμετώπιση λίθων 1-2 εκ του κάτω πόλου είναι 26-49 λεπτά, 39-52 λεπτά και 60 λεπτά αντίστοιχα. (19) Ένα από τα πλεονεκτήματα της fURS είναι πως μπορεί να διενεργηθεί σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να διακόψουν την αντιπηκτική τους αγωγή. Σχετικά με το είδος του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου το οποίο επιλέγεται για την αντιμετώπιση της λιθίασης του κάτω πόλου, μια πρόσφατη μελέτη ανέδειξε υπεροχή του Lithoview single use scope συγκριτκά με το Olympus P6 οσον αφορά τα ποσοστά επιπλοκών (5.4 vs 18%) (20) ενώ μια άλλη δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των Lithoview, Storz Flex X2S (fiber optic ) και Flex XC ( digital ) όσον αφορά SFRs και ποσοστά επιπλοκών. (21) Με την χρήση όλο και πιο προηγμένων εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων σε συνδυασμό με τα τελευταίας τεχνολογίας high power lasers και τη δυνατότητα ultra fast dusting πλέον είναι δυνατή η αντιμετώπιση με την fURS νεφρικών λίθων μεγέθους έως και 3εκ. Επιπρόσθετα, με την τεχνική μετακίνησης του λίθου ή των λι- θιασικών συγκριμμάτων κατά τη διάρκεια της fURS από τον κάτω πόλο σε άλλα σημεία με ευκολότερη πρόσβαση, ( μεσαίες ή άνω καλυκικές ομάδες - repositioning of LPS ) αυξάνονται σημαντικά τα SFRs της fURS. (22,23). Βέβαια σε περιστατικά ασθενών με πολύ οξεία γωνία νεφρικής πυέλου και αυχένα κάτω κάλυκα η fURS μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες οι οποίες να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε τέτοιο βαθμό ώστε η εναλλακτική της miniPERC να αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση. (24)
  56
 ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ ΠΈΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΈΝΑ ΣΥΝΘΈΤΟ ΈΡΓΟ -


   54   55   56   57   58